Warning: htmlspecialchars(): charset `utf8_general_ci' not supported, assuming utf-8 in /home2/masjid/public_html/wp-includes/formatting.php on line 984
LEMBAGA IKLAN UBAT – AHLIMASJID.COM
Warning: htmlspecialchars(): charset `utf8_general_ci' not supported, assuming utf-8 in /home2/masjid/public_html/wp-includes/formatting.php on line 984

Warning: htmlspecialchars(): charset `utf8_general_ci' not supported, assuming utf-8 in /home2/masjid/public_html/wp-includes/formatting.php on line 984

Warning: htmlspecialchars(): charset `utf8_general_ci' not supported, assuming utf-8 in /home2/masjid/public_html/wp-includes/formatting.php on line 984

LEMBAGA IKLAN UBAT

Cabaran Dalam Penguatkuasan Farmasi

File Format:?PDF/Adobe Acrobat -?Quick View

LEMBAGA IKLAN UBAT. NAME/APPOINTMENT. ADDRESS. TEL NO. FAX NO. (2010/2011). DATO’ DR NKS. THARMASEELAN. 160C LORONG SINGA3?

MAKLUMAT MENGENAI SEKTOR KESIHATAN

Sejajar dengan kemajuan teknologi dan kemunculan cabaran baru dalam penjagaan kesihatan, sektor penjagaan kesihatan hari ini menjadi salah satu industri penting dalam menjana pertumbuhan ekonomi di samping memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada rakyat.

 

Lesen dan permit
Bagi anda yang berhasrat menjalankan perniagaan di dalam bidang penjagaan kesihatan, anda perlu melakukan pendaftaran dan mendapatkan lesen atau permit daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

Bahagian Amalan Perubatan

Bahagian Amalan Perubatan menyediakan perkhidmatan dalam talian kepada pengamal-pengamal perubatan di Malaysia. Perkhidmatan yang disediakan adalah pengamalan dan pendaftaran pembantu perubatan, pengamalan dan pendaftaran jururawat dan pengamalan dan pendaftaran juruoptik/optometris.

 

Cawangan Kawalan Perubatan Swasta, Bahagian Pengamalan Perubatan menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan berikut:

  • Garis panduan proses dan pengeluaran lesen hospital persendirian
  • Borang permohonan/pembaharuan lesen hospital persendirian
  • Garis panduan proses pengambilan pakar warganegara asing untuk berkhidmat di sektor swasta

Jabatan Perkhidmatan Farmasi

 

Selain daripada itu, perkhidmatan farmasi juga ada disediakan oleh Bahagian Perkhidmatan Farmasi. Berikut adalah garis panduan dan borang yang disediakan oleh bahagian ini untuk kemudahan anda:

 

Permohonan lesen racun, permit NaOH, permit psikotropik
Permohonan lesen borong dadah berbahaya
Permohonan kebenaran import, eksport dadah berbahaya
Permohonan kebenaran import, eksport bahan psikotropik
Permohonan kebenaran import prekursor/bahan kimia terkawal di bawah Konvensyen 1988 (acetic anhydride, ephedrine, pot permanganate dll)

Permohonan kebenaran eksport prekursor/bahan kimia terkawal di bawah Konvensyen 1988 (acetic anhydride, ephedrine, pot permanganate, sulphuric acid, hydrochloric acid, toluene dll)

Permohonan untuk iklan artikel, perkhidmatan

Panduan mengisi borang permohonan untuk iklan artikel, perkhidmatan

Permohonan iklan artikel – tambahan borang 2A

Permohonan iklan perkhidmatan – tambahan borang 2B

Permohonan pengkelasan sebagai racun

Permohonan mengimport keluaran tidak berdaftar dengan Pihak Berkuasa Kawalan Dadah

Permohonan pengimportan bahan mentah beta agonist

Senarai semak bagi keperluan borang bagi permohonan Lesen Import/Eksport Kafein (import)

Senarai semak bagi keperluan borang bagi permohonan Lesen Import/Eksport Kafein (eksport)

Senarai semak bagi keperluan borang /lesen dalam permohonan Lesen Import Sodium Sakarin

Lembaga Iklan Ubat Malaysia
Untuk mengiklan perniagaan penjagaan kesihatan, anda perlu memohon permit dan kelulusan daripada Lembaga Iklan Ubat Malaysia. Fungsi utama jabatan ini adalah untuk melulus atau menolak permohonan iklan untuk perkhidmatan, ubat-ubatan, alat dan penyembuh yang mempunyai tuntutan perubatan di media massa dan lain-lain media.

 

Klik pada pautan-pautan di bawah untuk maklumat lanjut:

 

Panduan untuk pengiklan

Panduan untuk agensi pengiklanan

Panduan untuk media

Garis panduan pengiklanan ubat

Permohonan pengiklanan

Tender dan peluang perniagaan

Kementerian Kesihatan Malaysia menawarkan tender kepada pengusaha yang berminat menceburi bidang penjagaan kesihatan. Peluang perniagaan (dalam Bahasa Inggeris) juga boleh didapati daripada Pusat Penyelidikan Klinikal, Kementerian ini.

Latihan, penyelidikan dan pembangunan

Berikut adalah pautan-pautan kepada maklumat mengenai program latihan serta penyelidikan dan pembangunan dijalankan dalam sektor perubatan:

Institut Kesihatan Umum

Program CME?(Bahasa Inggeris)

Latihan pengendali makanan

Latihan dan khidmat perundingan Pusat Penyelidikan Klinikal?(Bahasa Inggeris)

Latihan di Institut Penyelidikan Perubatan?(Bahasa Inggeris)

Industri farmaseutikal di Malaysia?(Bahasa Inggeris)

Pusat kajian bioteknologi?(Bahasa Inggeris)

Produk komersial?(Bahasa Inggeris

Penerbitan?(Bahasa Inggeris)

Penyelidikan ubat-ubatan herba?(Bahasa Inggeris)

Pembiayaan dan geran

Berikut adalah pembiayaan dan geran yang disediakan dalam industri penjagaan kesihatan:

Permohonan untuk geran bagi penyelidikan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia(Bahasa Inggeris)

Program Peningkatan Penyelidikan dalam Bidang-bidang Berkepentingan (IRPA)?(Bahasa Inggeris)

Kualiti dan keselamatan makanan

Bahagian dan Keselamatan Kualiti Makanan,?Kementerian Kesihatan Malaysia ditubuhkan bagi memastikan pemprosesan makanan diselenggarakan dengan cara yang sihat dan menepati piawaian yang ditetapkan.

Klik pada pautan-pautan berikut untuk maklumat lanjut:

Dasar?(Bahasa Inggeris)

Perundangan, panduan, kod amalan, tatacara dan permohonan

HACCP (Titik kawalan kritikal dan analisis bahaya) (Bahasa Inggeris)

Pelabelan khasiat pemakanan?(Bahasa Inggeris)

Pengakuan khasiat pemakanan?(Bahasa Inggeris)

Perkhidmatan makmal?(Bahasa Inggeris)

Comments are closed.