Warning: htmlspecialchars(): charset `utf8_general_ci' not supported, assuming utf-8 in /home2/masjid/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1000
100 PERINTAH ALLAH PADA MANUSIA YANG TERCATAT DI DALAM AL QUR?AN – AHLIMASJID.COM
Warning: htmlspecialchars(): charset `utf8_general_ci' not supported, assuming utf-8 in /home2/masjid/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1000

Warning: htmlspecialchars(): charset `utf8_general_ci' not supported, assuming utf-8 in /home2/masjid/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1000

Warning: htmlspecialchars(): charset `utf8_general_ci' not supported, assuming utf-8 in /home2/masjid/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1000

Warning: htmlspecialchars(): charset `utf8_general_ci' not supported, assuming utf-8 in /home2/masjid/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1000

Warning: htmlspecialchars(): charset `utf8_general_ci' not supported, assuming utf-8 in /home2/masjid/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1000

Warning: htmlspecialchars(): charset `utf8_general_ci' not supported, assuming utf-8 in /home2/masjid/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1000

100 PERINTAH ALLAH PADA MANUSIA YANG TERCATAT DI DALAM AL QUR?AN

Jangan berkata kasar.
(QS 3 – Ali Imran : 159)
Tahanlah marah.
(QS 3 – Ali Imran : 134)
Berbaiklah kepada orang lain.
(QS 4 – An Nisaa’ : 36)
Jangan sombong dan congkak.
(QS 7 – Al A-raaf : 13)
Maafkanlah kesalahan orang lain.
(QS 7 – Al A-raaf : 199)
Berbicaralah dengan nada halus dan bersopan.
(QS 20 – Thaahaa : 44)
Rendahkanlah suaramu.
(QS 31 – Luqman : 19)
Jangan mengejek orang lain.
(QS 49 – Al Hujuraat : 11)
Berbaktilah pada orang tua (ibu bapak).
(QS 17 – Al Israa’ : 23)
Jangan mengeluarkan kata yang tidak menghormati orang tua ( ibu bapak).
(QS 17 – Al Israa’ : 23)
Jangan memasuki kamar pribadi ibu bapak tanpa izin.
(QS 24 – An Nuur : 58)
Catatlah hutang-hutangmu.
(QS 2 – Al Baqarah : 282)
Jangan mengikuti orang secara membabi buta.
(QS 2 – Al Baqarah : 170)
Berikanlah lanjutan waktu bila orang yang berhutang kepadamu dalam kesempitan.
(QS 2 – Al Baqarah : 280)
Jangan makan riba-/membungakan uang
(QS 2 – Al Baqarah : 1)
Jangan melakukan korupsi)
(QS 2 – Al Baqarah : 188)
Jangan ingkar atau melanggar janji
(QS 2 – Al Baqarah : 177)
Jagalah kepercayaan orang lain kepadamu
(QS 2 – Al Baqarah : 283)
Jangan campur adukan kebenaran dengan kebohongan
(QS 2 – Al Baqarah : 42)
Berlakulah adil terhadap semua orang
(QS 4 – An Nisaa’ : 58)
Tegakkanlah keadilan dengan tegas
(QS 4 – An Nisaa’ : 135)
Harta yang meninggal harus dibagikan kepada anggota keluarga
(QS 4 – An Nisaa’ : 7)
Wanita memiliki hak waris
(QS 4 – An Nisaa’ : 7)
Jangan memakan harta anak yatim
(QS 4 – An Nisaa- : 10)
Lindungi anak yatim
(QS 2 – Al Baqarah : 220)
Jangan memboroskan harta dengan sewenang-wenangnya
(QS 4 – An Nisaa- : 29)
Damaikanlah orang yang berselisih
(QS 49 – Al Hujuraat : 9)
Hindari perasangka buruk
(QS 49 – Al Hujuraat : 12)
Jangan memfitnah orang
(QS 2 – Al Baqarah : 283)
Jangan memfitnah orang
(QS 49 – Al Hujuraat : 12)
Gunakan harta untuk kegiatan sosial(QS 57 – Al Hadid : 7)
Biasakan memberi makan orang miskin
(QS 107 – Al Maa-uun : 3)
Bantulah orang fakir yang berada di jalan Allah
(QS 2 – Al Baqarah : 273)
Jangan menghabiskan uang untuk bermegah-megah
(QS 17 – Al Israa- : 29)
Jangan menyebut-nyebut tentang sedekahmu
(QS 2 – Al Baqarah : 264)
Hormatilah tamu anda
(QS51AdzDzaariyaat26)
Perintahkan kebajikan setelah kita melakukannya sendiri
(QS 2 – Al Baqarah : 44)
Jangan berbuat kerusakan di muka bumi
(QS 2 – Al Baqarah : 60)
Jangan menghalangi orang datang ke masjid
(QS 2 – Al Baqarah : 114)
Perangilah mereka yang memerangi mu
(QS 2 – Al Baqarah : 190)
Jagalah etika perang
(QS 2 – Al Baqarah : 191)
Jangan lari dari peperangan
(QS 8 – Al Anfaal : 15)
Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam)
(QS 2 – Al Baqarah : 256)
Berimanlah kepada para Nabi
(QS 2 – Al Baqarah : 285)
Jangan melakukan hubungan intim di saat haid
(QS 2 – Al Baqarah : 222)
Susuilah anak-anakmu selama dua tahun penuh
(QS 2 – Al Baqarah : 233)
Jauhilah hubungan intim di luar nikah
(QS 17 – Al Israa- : 32)
Pilihlah pemimpin yg pantas. Pilihlah pemimpin berdasarkan ilmu dan jasanya
(QS 2 – Al Baqarah : 247)
Jangan membebani orang di luar kesanggupannya
(QS 2 – Al Baqarah : 286)
Jangan mau dipecah belah
(QS 3 – Ali Imran : 103)
Renungkanlah keajaiban dan penciptaan alam semesta ini
(QS 3 – Ali Imran 3 :191)
Lelaki maupun wanita mendapat balasan yang sama sesuai perbuatannya
(QS 3 – Ali Imran : 195)
Jangan menikahi mereka yang sedarah denganmu
(QS 4 – An Nisaa- : 23)
Keluarga harus di-imami oleh seorang lelaki
(QS 4 – An Nisaa- : 34)
Jangan pelit
(QS 4 – An Nisaa- : 37)
Jangan iri hati
(QS 4 – An Nisaa- : 54)
Jangan saling membunuh
(QS 4 – An Nisaa- : 92)
Jangan membela ketidakjujuran atau kebohongan
(QS 4 – An Nisaa- : 105)
Jangan bekerja-sama dalam dosa dan kekerasan
(QS 5 – Al Maa-idah : 2)
Bekerja samalah dalam kebenaran
(QS 5 – Al Maa-idah : 2)
Mayoritas bukanlah merupakan kriteria kebenaran
(QS 6 – Al An-aam : 116)
Berlaku adil
(QS 5 – Al Maa-idah:8)
Berikan hukuman untuk setiap kejahatan
(QS 5 – Al Maa-idah : 38)
Berjuanglah melawan perbuatan dosa dan melanggar hukum
(QS 5 – Al Maa-idah : 63)
Dilarang memakan binatang mati, darah dan daging babi
(QS 5 – Al Maa-idah : 3)
Hindari minum racun dan alkohol
(QS 5 – Al Maa-idah : 90)
Jangan berjudi
(QS 5 – Al Maa-idah : 90)
Jangan menghina keyakinan atau agama orang lain
(QS 6 – Al An-aam : 108)
Jangan mengurangi timbangan untuk menipu
(QS 6 – Al An-aam : 152)
Makan dan minumlah secukupnya
(QS 7 – Al A-raaf : 31)
Kenakanlah pakaian yang bagus di saat sholat
(QS 7 – Al A-raaf : 31)
Lindungi dan bantulah mereka yang meminta perlindungan
(QS 9 – At Taubah:6)
Jagalah kemurnian
(QS 9 – At Taubah : 108)
Jangan pernah putus asa akan pertolongan Allah
(QS 12 – Yusuf : 87)
Allah mengampuni orang yang berbuat dosa kerana kebodohannya
(QS 16 – An Nahl : 119)
Berserulah/ajaklah kepada jalan Allah dengan cara yang baik dan bijaksana
(QS 16 – An Nahl : 125)
Tidak ada seorangpun yang menanggung dosa orang lain
(QS 17 – Al Israa- : 15)
Jangan membunuh anak-anakmu kerana takut akan kemiskinan
(QS 17 – Al Israa- : 31)
Jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya
(QS 17 – Al Israa- : 36)
Jauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanafaat
(QS23-Al Mu-minuun:3)
Jangan memasuki rumah orang lain tanpa izin pemilik rumah
(QS 24 – An Nuur : 27)
Allah menjamin balasan kebaikan hanya kepada mereka yang percaya kepada Allah
(QS 24 – An Nuur : 55)
Berjalanlah di muka bumi dengan rendah hati
(QS 25 – Al Furqaan : 63)
Jangan melupakan kenikmatan dunia yang telah Allah berikan
(QS 28-Al Qashash : 77)
Jangan menyembah Tuhan selain Allah
(QS 28 – Al Qashash:88)
Jangan terlibat dalam homosexual
(QS29-Al -Ankabuut : 29)
Berbuat baik dan cegahlah perbuatan munkar
(QS 31 – Luqman : 17)
Janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong
(QS 31 – Luqman : 18)
Wanita dilarang memamerkan diri
(QS 33 – Al Ahzab : 33)
Allah mengampuni semua dosa-dosa kita
(QS 39 – Az Zumar : 53)
Jangan berputus asa akan keampunan dari Allah
(QS 39 – Az Zumar : 53)
Balaslah kejahatan dengan kebaikan
(QS 41 – Fushshilat : 34)
Selesaikan persoalan dengan bermusyawarah
(QS 42-Asy Syuura : 38)
Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa
(QS 49 – Al Hujuraat : 13)
Tidak ada dikenal biara dalam agama (Islam)
(QS 57 – Al Hadid : 27)
Allah akan meninggikan darjat mereka yang berilmu
(QS58-Al Mujaadilah11)
Perlakukan kaum bukan Islam dengan baik dan adil
(QS60-Al Mumtahanah:
Hindari diri dari sifat kikir
(QS64-AtTaghaabun:16)
Mohon keampunan kepada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
(QS73-AlMuzzammil;20)
Jangan menghardik orang yang meminta-minta
(QS 93-Adh Dhuhaa: 10) .

Semoga bermanfaat , & dapat menjadi Pelajaran, dan diamalkan dalam keseharian.
Dan semoga kita semua selau dlm keberkatan dan perlindunganNya.
Aamiin YRA