Anak Merdeka

Terimakasih ayah terimakasih ibu ………..Terimakasih ustaz dan guru-guru

Berjasamenyampaikan ilmu ………………..Tahu agama dan asalusul ku

Terimakasih PM terimakasih MB…………..Terimakasih Dato’ dan Menteri

Menjaga kemakmuran Negeri……………….Walau ada kroni di sana sini

Kami anak Malaysia kami anak merdeka

Hidupkan rukun Negara jika tak mahu dijajah semula (2X)